Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery - Brezany